Model Fabrika İle Endüstri 4.0 Eğitim Birbirini Tamamlamalı

Hükümete; Mersin’de kurulması planlanan Model Fabrikası’nın, MTSO Endüstri 4.0 Eğitim ve Uygulama Merkezi Projesi ile birbirini tamamlaması çağrısı yapıldı.

Model Fabrika İle Endüstri 4.0 Eğitim Birbirini Tamamlamalı

Hükümete; Mersin’de kurulması planlanan Model Fabrikası’nın, MTSO Endüstri 4.0 Eğitim ve Uygulama Merkezi Projesi ile birbirini tamamlaması çağrısı yapıldı.

06 Şubat 2018 Salı 11:09
Model Fabrika İle Endüstri 4.0 Eğitim Birbirini Tamamlamalı

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şerafettin Aşut, yaptığı yazılı açıklama ile hükümete; Mersin’de kurulması planlanan Model Fabrikası’nın, MTSO Endüstri 4.0 Eğitim ve Uygulama Merkezi Projesi ile birbirini tamamlaması çağrısı yaptı.  Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan ile Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü’nün; “2016 Yılı Mersin İş Dünyası Başarı Ödülleri Töreni” sırasında Mersin’e verdiği 5 müjdeden ilki olan Model Fabrika ile ilgili hazırlıkların başlamasının memnun edici olduğunu bildiren Aşut, endüstri 4.0’ın altyapısını oluşturmak adına kurulması planlanan fabrikanın ile ilgili ilk toplantının Mersin Valisi Ali İhsan Su başkanlığında yapıldığını söyledi.

“FABRİKALARIN VERİMLİLİKLERİ ARTIRILACAK, REKABETE AYAK UYDURMALARI SAĞLANACAK”
Toplantıda Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü yetkililerinin konunun paydaşlarına Model Fabrika’nın özellikleri, kurulum süreçleri ve dünyadaki örnekleri hakkında bilgi verdiğini belirten Başkan Aşut, “Ağırlıklı olarak imalatçı KOBİ’lerin verimliliğini artırmak hedefiyle Ankara ve Bursa’da başlayan Model Fabrika kurulumunun Akdeniz Bölgesi için Mersin’de devam etmesi planlanıyor. Bu fabrikalar işbaşı eğitim modeli ya da meslek edindirmeye yönelik eğitim modellerinden farklılıklar içeriyor.  Öncelikle bu fabrikalarda verilecek eğitimlere mevcut bir fabrikada çalışan mühendisler, o fabrikaların orta ya da üst düzey yöneticileri katılabilecek. Bu fabrikalarda alacakları verimlilik artırıcı uygulamalı eğitimler sonucu edinecekleri kazanımları kendi fabrikalarına uyarlayacaklar. Uygulamalar sırasında kendilerine danışmanlık hizmeti de verilecek. Amaç, mevcuttaki fabrikaları dönüştürmek, verimliliklerini artırarak rekabete ayak uydurmalarını sağlamak. Bir sonraki adımda ise bu fabrikaların dijital dönüşümü, Endüstri 4.0’ı yakalamalarına zemin hazırlamak.

MODEL FABRİKALARIN TEMELİ, ENDÜSTRİ 4.0 VİZYONUDUR
Model Fabrikalardan önce, işin temeli ve itici nedeni olan Endüstri 4.0’a bakmak lazım. Sonuçta bu projelerin hedefi üretimde Endüstri 4.0’ı uygulanır hale getirmektir. Basit anlamda Endüstri 4.0’ı yeniden ve yeniden anlatmayı yararlı görüyorum. Çağımızın yeni üretim vizyonu olan dördüncü sanayi devrimi hayata geçiyor. Endüstri 4.0 olarak isimlendirilen dördüncü sanayi devrimi ne demek? Endüstri 4.0, Alman Hükümeti’nin imalat gibi geleneksel sanayiyi bilgisayarlaşma yönünde teşvik etme ve yüksek teknolojiyle donatması projesidir. Endüstri 4.0 terim olarak dördüncü sanayi devrimi anlamına gelmektedir. İlk sanayi devrimi su ve buhar gücü ile üretim mekanizmasının üzerine kuruluydu. İkinci sanayi devrimi elektriği üretime entegre etti. Üçüncü sanayi devrimi olan dijital devrim gerçekleşerek elektronik ve bilgisayarlaşma üretime entegre oldu. Endüstri 4.0, ise temelinde İNTERNET, YAZILIM, YAPAY ZEKA, ROBOTİK ÜRETİM, NESNELERİN İNTERNETİ VE SİBER TEKNOLOJİLER gibi YÜKSEK TEKNOLOJİYİ;  üretimin, hatta üretimin de ötesinde hayatın her alanına entegre etme projesidir. Konu sadece sanayi değil, konu sadece robotik üretim değil” diye konuştu. 

ENDÜSTRİ 4.0'IN ARTILARI…
Endüstri 4.0 vizyonunu şimdiden benimseyen firmaların, değer zincirini bir bütün olarak değerlendirdiğini ve tüm yönetim süreçleri için otomasyon teknolojileri, iletişim ve kablosuz bilgi entegrasyonu sağlamaya çalıştığını aktaran Şerafettin Aşut, “Siber-Fiziksel Sistemler, Bulut Bilişim gibi modern bilgi ve iletişim teknolojileri imalat sektöründen verimliliği, kalite ve esnekliği artırmak için sistemlere entegre edilecek, olası verim durumlarını analiz ederek rekabet ortamında avantaj sağlayacaktır. Endüstri 4.0'ın karşılaştığı zorluklar şunlardır; Bu yeni sanayi devrimine doğru yürüyüşü hızlandırmak için yeterli beceri ve bilgi eksikliği bulunmaktadır. Endüstri 4.0 demek iş gücü talebinin azalması gibi görünse de, aslında bu devrim yeni meslekler ve alanlar yaratacaktır. Ama çağını dolduran meslek ve alanlar elbette yok olacaktır. Bunun telafisi ise güncellenmiş bir eğitim modelidir. Üçüncü sanayi devriminin ritmine ayak uyduran firmalarda Endüstri 4.0 için genel bir isteksizlik havası bulunmakta.

ENDÜSTRİ 4.0'IN ETKİLERİ NELER OLACAK?
İşçi gücünden teknoloji kontrolüne geçen sistemler ile makine kontrolü artacak. Otomatik sistemler dolayısıyla ihtiyaç olan geleneksel iş gücü azalacak ama yeni meslekler ortaya çıkarken mavi yakalı işçi tanımı değişecek. Sosyo-Ekonomik çalışma hayatına olan etkisi hissedilecek. Sanayi farklı bir değer kazanarak pazarda bu entegrasyonu sağlayan büyük paya ulaşacak. KOBİ’ler hızlı değişimlerden ve bunun maliyetinden korkuyor … Tüm bunlar çok büyük kuruluşlar için yapması zor şeyler değil. Ancak ekonomimizin yüzde 95’inin KOBİ’lerden oluştuğunu varsayarsak; tüm bu dönüşümler KOBİ’ler için kulağa korkutucu gelmektedir. Sermayesi, Ar-Ge’ye para harcama imkanı sınırlı olan, hatta olmayan, amacı sadece ayakta kalabilmek olan bir KOBİ için tüm bu dönüşümler korkutucudur, zordur. İşte KOBİ’lerimizi bu işin içine somak için, onları destelemek ve dijital dönüşümlerini hayata geçirebilmek için önce bu ekosistemi ve alt yapıyı yaratmak gerekir dedik. Ve MTSO Endüstri 4.0 Eğitim ve Uygulama Merkezi Projesi’ni hazırladık. İlgili bakanlıklarımıza sunduk. Bu konuda Kalkınma Bakanımız Elvan büyük destek verdi. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız kendimizi anlatma imkanı tanıdı.  MTSO Endüstri 4.0 Eğitim ve Uygulama Merkezi ve bakanlığımızın Model Fabrika Projesi ortak yanları fazla olan bir proje.

Model Fabrika Projesi’nin ortaya çıkmasında MTSO’nun en az 3-4 yıldır ortaya koyduğu vizyon önemlidir.  Bu noktada katkımızın büyük olduğunu düşünüyorum. Elbette bu vizyonu hemen sahiplenen değerli Kalkınma Bakanımız ve Sanayi Bakanımızın ve değerli Bakanlık bürokratlarının vizyonu ve çabası olağan üstü değerlidir. Birlikte çalışabilmek çok güzel. Bakanlık ziyaretleri ile Odamızın Endüstri 4.0 Eğitim ve Uygulama Merkezi Projesi ile amacımız Ar-Ge yatırımı yapma imkanı olmayan, teknik, bilgi birikimi ve personel anlamında zayıf olan KOBİ’lerin ortak kullanım alanları ile desteklenmesidir. Özünde her iki proje de benzer amaçları barındırmaktadır. Buna ister Model Fabrika deyin, isteseniz Endüstri 4.0 Eğitim ve Uygulama Merkezi deyin; sonuçta, KOBİ’lerin yüksek teknolojiye entegrasyonu için danışman desteğine ihtiyaçları var. KOBİ’lerin yüksek teknolojiye entegrasyonu için eğitim desteğine ihtiyaçları var. Makine ve teçhizata ihtiyaçları var. Yazılımlara ihtiyaçları var. İşte MTSO Endüstri 4.0 Eğitim ve Uygulama Merkezi, KOBİ’lere bu anlamda ortak bir kullanım imkanı sunacak. Görünen o ki, Model Fabrikaların vizyonu ile bizim projemizin çok fazla ortak noktası var. Bizce her iki proje birbirini bütünleyecek şeyler barındırıyor. 

“MTSO’NUN HEDEFLERİ BÜTÜNCÜL BİR HEDEFİN PLANLI PARÇALARIDIR”
‘RİS- Mersin PLUS’ daha önceki RİS-Mersin Projesi’nin dijital düzeye sıçrama hamlesidir. Tırmıl’da bulunan ‘Tedarik Zinciri Test ve Ar-Ge Laboratuarı’ bu hedefin ilk adımlarından biridir. Planlanan ‘Lojistik Simülasyon Merkezi’ sadece bir başlangıç olup, daha birçok sektör ve mesleğe yaygınlaşacak üst düzeyde yeni bir mesleki eğitim modelidir. ‘MYK Personel Belgelendirme Merkezi’ Projemiz hibe olarak kazandığımız bir projedir ve hedef 44 meslek dalında Akdeniz Bölgesi’nin tamamının mesleki belgelendirmelerini yapmaktır. Tüm bu projeler Endüstri 4.0’a ulaşmanın planlı adımlarıdır. ‘Endüstri 4.0 Eğitim ve Uygulama Merkezi’ Projesi’nin hayata geçmesiyle tüm bu projeler tek çatı altında, kadrolu uzman personel ve teknik danışmanlar eşliğinde, kamu- STK’lar ve üniversitelerin üçlü sarmal modelinde oluşacak sinerji ile yüksek teknolojili üretime sıçramak isteyen KOBİ’lerimizin, yeni girişimcilerin, start-up’ların yanında olacak, en büyük destekçisi olacak. Bu ortak kullanım alanları sahip olduğu teknik personel ve alt yapı ile bu işlere sermaye ayıramayan firmalarımızın Endüstri 4.0’a geçişinde en büyük sıçrama tahtası olacaktır. Artık zaman farkındalık yaratma zamanı değil, eyleme geçme ve bu eko sistemi oluşturacak alt yapıları kurma zamanıdır. Bu anlamda Bakanlığımızın Model Fabrika Projesi ortak hedeflerimizin olduğu çok güzel bir proje.  Bu iki projeyi birbirini tamamlar hale getirmek istiyoruz. Bu konuda bürokrasinin ve iş dünyasının aynı hızda gitmesi bizi sevindirmektedir. Ben bu vesileyle Kalkınma Bakanımıza, Sanayi Bakanımıza ve konu ile ilgili çalışan bürokrat ve teknokratlara teşekkür ediyorum. 

“ULUSAL GÜVENLİK HER ŞEYİN ÜSTÜNDEDİR, EKONOMİ CEPHESİNDE TESLİM OLMAYACAĞIZ…”
Son söz olarak şunları ifade etmek istiyorum. Ulusal Güvenliğimizi sağlamak için Afrin ve birçok bölgede mücadele eden Türk Silahlı Kuvvetlerimize başarılar diliyoruz. Bölgeye barış götüren Mehmetçiğe dua ediyoruz. Biz her zaman şunu söylüyoruz: Bugün, birlik günüdür. Ülkemizin uygulayacağı politikalar Meclisimizin ve hükümetimizin uhdesindedir. Bırakalım siyaseti siyasetçiler yapsın. Güvenliğimiz Mehmetçiğin cesur ellerindedir. Bırakalım Mehmetçik işini yapsın. Bizler iş dünyası olarak nasıl katkı veririz deseniz? Bizlerin ülkemiz için yapacağı şey; her şeye rağmen üretmeye, ihraç etmeye, katma değer yaratmaya, istihdam yaratarak iş ve aş vermeye, ülkemizin diğer savaş alanı olan EKONOMİ CEPHESİNDE güçlü olmaya devam etmektir. İşte bu projelerin hedefi budur. Çabamız budur. Güçlü ordu önemli ama güçlü ekonomi bunun payandasıdır. Şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyoruz. Gazilerimize acil şifalar diliyoruz. Bizler iş dünyasının Mehmetçikleri olarak ülkemizin zenginliği olmaya, üretmeye devam edeceğiz. Bu cepheyi de kimseye kaptırmayacağız” diye konuştu.

Mersin Portal-Haber Merkezi

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.