banner253
banner265

Şeker Hastalığına Ameliyatlı Çözüm

Laparoskopik ,Tip 2 diyabet ameliyatı,

Şeker Hastalığına Ameliyatlı Çözüm

Laparoskopik ,Tip 2 diyabet ameliyatı,

21 Kasım 2012 Çarşamba 18:45
Şeker Hastalığına  Ameliyatlı Çözüm

Laparoskopik yolla yapılan Tip 2 diyabet ameliyatı, ince bağırsağın son bölümünün başa, baş bölümünün sona alındığı bir yöntemdir.

Tip 2 di­ya­bet has­ta­la­rı ne­den ame­li­ya­tı ter­cih et­me­li?

Dün­ya­da ki­lo prob­le­mi olan şe­ker has­ta­la­rı­nın sa­de­ce yüz­de 7’si­nin, dok­tor­la­rın öne­ri­le­ri­ne iki yıl uya­bil­di­ği tes­pit edil­miş­tir. Di­yet, eg­zer­siz, in­sü­lin ve ilaç­lar, sa­de­ce has­ta­nın o gü­nü­nü kur­tar­ma­ya yö­ne­lik­tir.Has­ta o gün tat­lı­yı bi­raz ka­çır­mış­sa, bu ön­lem­ler de işe ya­ra­maz. En önem­li­si me­ta­bo­lik sen­drom­da; in­sü­lin ve ilaç­la has­ta­lı­ğın et­ki­le­ri­nin ta­ma­men or­ta­dan kal­kma­sı müm­kün de­ğil­dir. İlaç te­da­vi­sin­de sa­de­ce kon­trol var­dır an­cak ame­li­yat­tan son­ra has­ta­lı­ğı­n or­ta­dan kalk­ma ih­ti­ma­li söz konusudur.Di­ya­bet ame­li­ya­tı na­sıl ya­pı­lır? Has­ta açı­sın­dan zor bir ame­li­yat mı­dır? Risk­le­ri var mı­dır?

İn­ce ba­ğır­sa­ğın son bö­lü­mü­nü ba­şa, baş bö­lü­mü­nü so­na alı­yo­ruz. Bununla şeker hastalarının kendi vücutlarında bulunan ama kullanamadıkları insülini kullanmalarını sağlıyoruz. Bu yer de­ği­şik­li­ğin­den do­la­yı emi­lim­de bir fark­lı­lık olur an­cak bir yıl son­ra vü­cut nor­ma­le dö­ner. La­pa­ros­ko­pik yol­la (ka­pa­lı) ya­pı­lan ame­li­ya­tın 3 te­mel aşa­ma­sı var…

Bun­lar­dan il­ki, bir tüp mi­de iş­le­mi; ikin­ci­si mi­de ile oni­ki­par­mak ba­ğır­sa­ğı ara­sın­da­ki bi­leş­ke­nin ka­pa­tıl­ma­sı; üçün­cü­sü ise in­ce­ba­ğır­sa­ğın baş­lan­gıç ve son bö­lüm­le­ri­nin yer de­ğiş­tir­me­si. Bu yön­tem ki­lo prob­le­mi ol­ma­yan has­ta­la­ra da gü­ven­le uy­gu­la­na­bi­li­yor.Risk ora­nı ise her­han­gi bir sin­di­rim sis­te­mi cer­ra­hi­sin­de­ki risk ka­dar­dır.

Öte yan­dan ge­rek­li gö­rül­dü­ğü du­rum­lar­da; mi­de ve ka­rın içe­ri­sin­de­ki or­gan­la­rı sa­ran yağ­lı do­ku­lar üze­rin­de de cer­ra­hi iş­lem ya­pa­bi­li­yo­ruz. Has­ta, ame­li­yat son­ra­sın­da ne ka­dar faz­la ki­lo­su var­sa o ka­da­rı­nı ve­ri­yor. Bu so­nuç, ame­li­yat­ta ya­pı­lan ayar­la­ma­nın ki­şi­nin ki­lo­su­na özel ol­ma­sın­dan kay­nak­la­nı­yor ve en bü­yük de­ği­şim hor­mo­nal açıdan olu­yor. Zi­ra hor­mon­lar de­ğiş­me­dik­çe ba­şa­rı­sız­lı­ğa mahk­ûmuz.

Ope­ras­yon kaç sa­at sü­rü­yor ve kaç ki­şi­lik bir ekip­le ya­pı­lı­yor?

Ame­li­yat yak­la­şık 4-4.5 sa­at sü­rü­yor ve 5 ki­şi­lik ekip­le yapılıyor. Di­ye­te ge­rek kal­mı­yor.

Ame­li­yat son­ra­sı has­ta­lar günlük yaşamlarında ne­le­re dik­kat et­me­li?

Has­ta­lar ame­li­yat­tan bir ay son­ra seb­ze ye­mek­le­ri­ne ve kıy­ma­lı ye­mek­le­re baş­la­ya­bi­li­yor­lar. 3-4 ay son­ra­sın­da ise di­le­dik­le­ri ye­me­ği, di­le­dik­le­ri ka­dar yi­ye­bi­lir­ler. Za­ten bu ame­li­ya­tı olan has­ta­la­rı­mız çok faz­la mik­tar­da yani tıka basa ye­mek de yi­ye­mezler çün­kü bes­len­me alış­kan­lık­la­rı bir yap­tı­rım ve zor­la­ma ol­ma­dan kendiliğinden de­ği­şir. Ame­li­ya­tın ar­dın­dan es­ki­si ka­dar çok acık­maz­lar ve aç­lık his­set­mez­ler. Sof­ra­ya otur­duk­la­rın­da en faz­la bir ta­bak ye­mek, on­lar için ye­ter­li olur. Söz konusu ame­li­yat az ama sık ye­mek ye­me­le­ri­ni sağ­lar. Bu­ra­da­ki en önem­li nok­ta; has­ta­la­rın di­yet yap­ma zo­run­lu­lu­ğun­dan da kur­tul­ma­la­rı­dır.Bu yüz­den ame­li­yat olduktan sonra has­ta­la­rı­mı­zın ar­tık es­ki­si gi­bi di­yet yap­ma­la­rı­na ge­rek kal­ma­mak­ta­dır.
Önce bypass oldu…

50 ya­şın­da­ki Fah­ri On­ba­şı­’nın da me­ta­bo­lik cer­ra­hi ön­ce­si yapılan check-up’ında kalp da­ma­rın­da cid­di bir tı­ka­nık­lığı ol­du­ğu tes­pit edil­di. On­ba­şı, by-pass ame­li­ya­tın­dan 6 ay son­ra me­ta­bo­lik cer­ra­hi ame­li­ya­tı olup, di­ya­bet­ten de kur­tu­la­cak. On­ba­şı, “8 yıl­dır in­sü­li­ne ba­ğım­lı ya­şı­yo­rum. Hastaneye di­ya­bet ame­li­ya­tı için gel­dim. Ancak kal-bimde sorun çıktı. Bu tes­pit be­ni ile­ri­de bek­le­yen kalp kri­zi ris­ki­mi de or­ta­dan kal­dır­dı­” de­di.
Bu ameliyat hayat kurtarıyor

Doç. Dr. Alper Çelik, metabolik cerrahi öncesi hastaların check-up’tan geçirildiğini belirtti. Bu aşamada her hastayı dahiliye, kalp, göğüs, nöroloji, üroloji, psikiyatri, anestezi ve göz doktorlarının inceleyerek ameliyata hazırladığını belirten Çelik, “Hastaların, bu tetkikler sayesinde bazen kalp, kanser gibi rahatsızlıkları da ortaya çıkabiliyor ve önce tedavi altına alınıyorlar. Sonra diyabet ameliyatı oluyorlar” dedi.
RÖPORTAJ: Yalçın BEL

Son Güncelleme: 22.11.2012 18:04
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
elife burtaçkıray 2012-11-28 18:25:21

5 senedir insülün bagımlısıyımm bende amaliyat olmak istiyorum bana yok gösterin

Avatar
SABAHAT RALLAS 2016-05-17 21:17:22

merhaba 59 yasindayim seker hatasiyim diyabet amaliyati hakinda bigi almak istiyorum yardimci olursaniz memnun olurum tesekur ederim

Avatar
Burhan Nas 2021-01-18 00:07:56

5 yıldır şeker hastasıyım tıp 1 diyor lar gündüz İnsülin i birde gece İnsülin i kullanıyorum birde iki çeşit hap iki kez şeker komasına girdim yoğun bakım a yattim

banner205

banner266