banner65

Macit Özcan'a Bir Kötü Not Daha

MEÜ İİBF İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Doç.Dr.Erkan AKTAŞ Mersin Büyükşehir Belediyesinin Performansını Değerlendirdi.

Macit Özcan'a Bir Kötü Not Daha

MEÜ İİBF İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Doç.Dr.Erkan AKTAŞ Mersin Büyükşehir Belediyesinin Performansını Değerlendirdi.

18 Aralık 2013 Çarşamba 09:55
Macit Özcan'a Bir Kötü Not Daha
MEÜ İİBF İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Doç.Dr.Erkan AKTAŞ; Yerel Yönetim İçin Aday Belirlenirken Neden Sivil Toplum Kuruluşları Dikkate Alınmıyor?  Mersin’de büyükşehir belediyesi hizmetlerine akademik bakış adı altında kaleme aldığı araştırmaya dayalı makalesi.
Mersin’de B.Belediyesi hizmetlerine akademik bakış
Yaklaşan yerel yönetim seçimleri, aday adayların ortaya çıkması ve bunlarla ilgili haberlerin artmasıyla birlikte, partilerin aday belirleme süreçleri ülke gündemini belirlemeye başladı. Katılıcı yerel yönetimler anlayışının bir sonucu olarak;adayların belirlenme sürecinde, yalnızca parti merkezlerinin değil, aynı zamanda sivil toplum kuruluşlarının ve sendikaların da etkili olması gerekiyor. Bir kenttinbüyükşehir adaylarının hangi meziyetlerinden dolayı seçildiğini bilmek en doğal hakkım diye düşünüyorum. Aday belirleme sürecinin böyle işlemesi bizlerin bu duruma kayıtsız kalacağımız anlamına gelmez. Aslında bu durum, ülkede iktidar sorunundan çok muhalefet sorunu olduğuna ilişkin faktörlerden biridir. Çünkü iktidara giden yolun belediyelerde yapılan iyi hizmetlerden geçtiğini görmek gerekiyor. Ana muhalefet partisinin Eskişehir örneği dışında ön plana çıkan adaylarının olmaması, doğru aday belirlenemediği algısını ortaya çıkartıyor. Fakat artık bizler bu durama kayıtsız olmak istemiyoruz. Bu yüzden, Mersin’de akademik personelin ve üniversite öğrencilerinin belediye hizmetleri ilgili düşüncelerini kamuoyuna sunma gereği duyuyorum.Mersin üç dönemdir aynı büyükşehir belediyesi başkanı tarafından yönetiliyor olması karşısında mevcut hizmetlerin neden bu kadar geride olduğu varsayımını anlamlandırmak için hızla bir anket yaptım. Anketime konu olan kesim kentin önemli unsurlarından biri olan akademik personel ve üniversite öğrencilerinden oluşmaktadır. Değiştiğini söyleyen muhalefetin eski usül (kafa kolilişkileri, parasal destek gibi), demokrasi ile bağdaşmayacak yöntemlerle mi, yoksaicra edilen hizmetin kalitesine göre mi aday belirleyeceği konusunun anlam bulduğu illerin başında Mersin ili gelmektedir.

Yalnızca Fotoğraflarla Ön Plana Çıkan Başkanlar
Mersin ile Antalya’ya gidenler iki büyükşehir belediyesi aradaki farkı çok fazla görebilir. Fakat kişisel gözlemlerden çıkıp belli bir örneklem ile genelleme yapmak daha doğru olur.Üç dönem Mersin’de büyükşehir belediye başkanlığı yapan kişinin fotoğraflar dışında çok tanınırlığının olmaması ayrı bir araştırma konusudur.Belediye Başkanları Kentemi Yoksa Parti Genel Merkezlerine mi Hizmet Etmeli?Türkiye’de muhalefetin, iktidar olmanın iyi bir yerel yönetimden geçtiğini anlamaya başladığı bir dönemdeyiz.Acaba patiler yerel yönetimdeki performanslarıil il analiz ediyorlar mı? Bu konuda iktidar partisinin aday belirlerken kullandığı değişkenlerin başında, verilen hizmetin geldiğini en azından yapılan konuşmalardan duyuyoruz. Ama ne yazık ki muhalefet partilerinin icra edilen hizmetten çok genel merkeze verilen büyük mali desteğe (Rüşveti Aliye) mi bakıyor. Türkiye’de bir kişinin güçlü bir aday olması ile parasal gücü arasındaki ilintinin varlığı inkar edilemeyecek bir noktadır.Korkunç olan bütün her çevrelerce içselleştirilmiş olmasıdır. Mersin’de yıllardır yaşanan durum bu kirlenmeyi daha da arttırmaktadır.Müteahhitlerin Yönettiği Kentler ve Gezi DirenişiTürkiye parlamentosununmüteahhitparlamentosu haline gelmesi pek şaşırtıcı gelmiyor. Sosyal demokrat parti olarak bilinen ana muhalefet partisinden de bu kadar müteahhit kökenli belediye başkanı ve milletvekili olması çok düşündürücü bir durum arz ediyor. Müteahhit belediyelerin ne tür etkileri olduğu ayrı bir tartışma konusu olmakla birlikte; beton üreten ve beton ve asfalt kullanarak geliştiğimizi düşünen bir ülke olduk. Mersin, yapılaşma bakımında Türkiye en fazla öne çıkan illerin başında gelmektedir. Mevcut adaylara baktığımızda ise müteahhit enflasyonu yaşanıyor. Müteahhit kökenli belediye başkanlarının fazlalığı ile Gezi olayları arasında bir nedensellik bile kurulabilir. Ana muhalefet partisi Gezi olaylarından ders çıkardığını söylemişti. Ama bu kadar müteahhit kökenli belediye başkan aday adayın ön plana çıkması düşündürücü bir durum değil mi?

Sonuç olarak bizler,yani akademisyenler ve öğrenciler olarak kentimize sahip çıkmak istiyoruz. Akademik görüş kamuoyunu ne kadar etkiler bilemiyoruz. Gelelim çalışmanın sonuçlarına, Bu çalışmada hedef kitle Mersin ilindeki akademik ve öğrenci kitlesinden oluşuyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Hizmetlerine Akademik Bakış“Mersin Büyükşehir Belediyesi Hizmetlerine Üniversite Mensuplarının Bakışı” ile ilgili mini ankette aşağıdaki sorular soruldu. Bu soruların cevapları akademik ve öğrenci olmak üzere iki grupta toplandı. Mersinde toplam akademisyenleri temsil edecek sayıda anket yapılmıştır.Büyükşehir belediyesi kültür ve sanat etkinliklerini nasıl buluyorsunuz diye sorulduğunda anket yapılan akademisyenlerin %38’si yetersiz bulurken yeterli bulanların oranı %25 bulunmuştur. Anket yapılan üniversite öğrencilerinin % 55’u yetersiz bulurken yeterli bulanların oranı yalnızca %12 bulunmuştur. Akademik personelin Mersin büyükşehir belediyesi kültür ve sanat etkinliklerinden çoğunlukla orta düzeyde memnuniyet sağladıklarını belirtirken, üniversite öğrencileri belediyenin kültür sanat etkinliklerinden hiç memnun olmadıkları ortaya çıkmıştır

(Şekil 1).


Büyükşehir belediyesinin alt yapı çalışmalarını nasıl buluyorsunuz diye sorulduğunda anket yapılan akademisyenlerin %59’u yetersiz bulurken yeterli bulanların oranı yalnızca %13 bulunmuştur. Anket yapılan üniversite öğrencilerinin % 75’i yetersiz bulurken yeterli bulanların oranı yalnızca %11 bulunmuştur. Hem akademik personel hem de üniversite öğrencileri büyükşehir belediyesinin mevcut alt yapı çalışmalarını yetersiz bulduklarını belirtmişlerdir (Şekil 2).

Büyükşehir belediyesinin sportif çalışmalarını nasıl buluyorsunuz diye sorulduğunda anket yapılan akademisyenlerin %39’u yetersiz bulurken yeterli bulanların oranı %31 bulunmuştur. Anket yapılan üniversite öğrencilerinin %59’u yetersiz bulurken yeterli bulanların oranı yalnızca %9bulunmuştur. Hem akademik personel hem de üniversite öğrencileribüyükşehir belediyesi sportif çalışmalarını genelde yetersiz bulduklarını belirtmişlerdir (Şekil 3). Bununla birlikte üniversite öğrencilerinin memnuniyetsizlikler çok daha fazla olduğu göze çarpmaktadır. Mevcut spor alanlarına ulaşabilirlik sorununu öğrencilerin daha fazla yaşaması memnuniyetsizliklerin daha artmasına neden olarak gösterilebilir.

Büyükşehir belediyesinin çevre ve yeşil alanla ilgili çalışmalarını nasıl buluyorsunuz diye sorulduğunda anket yapılan akademisyenlerin % 46’sı yetersiz bulurken yeterli bulanların oranı yalnızca %18 bulunmuştur. Anket yapılan üniversite öğrencilerinin %74’ü yetersiz bulurken yeterli bulanların oranı yalnızca %17 bulunmuştur.Akademik personelin Mersin büyükşehir belediyesi çevre ve yeşil alanla ilgili çalışmalarını çoğunlukla orta düzeyde görürken, üniversite öğrencileriçevre ve yeşil alanla ilgili çalışmaları yetersiz gördüğü ortaya çıkmıştır(Şekil 4).

Büyükşehir belediyesinin turizmle ilgili çalışmalarını nasıl buluyorsunuz diye sorulduğunda anket yapılan akademisyenlerin %73’ü yetersiz bulurken yeterli bulanların oranı yalnızca %6 gibi küçük bir değer bulunmuştur. Anket yapılan üniversite öğrencilerinin % 74’ü yetersiz bulurken yeterli bulanların oranı yalnızca %10 bulunmuştur.Hem akademik personel hem de üniversite öğrencileri büyükşehir belediyesi turizm çalışmalarını genelde yetersiz bulduklarını belirtmişlerdir (Şekil 5). 

Büyükşehir belediyesinin toplu taşıma hizmetlerini nasıl buluyorsunuz diye sorulduğunda anket yapılan akademisyenlerin % 61’i yetersiz bulurken yeterli bulanların oranı yalnızca %14 bulunmuştur. Anket yapılan üniversite öğrencilerinin % 70’i yetersiz bulurken yeterli bulanların oranı yalnızca %12 bulunmuştur. Hem akademik personel hem de üniversite öğrencileri büyükşehir belediyesi toplu taşıma hizmetlerini genelde yetersiz bulduklarını belirtmişlerdir (Şekil 6). Öğrencilerin toplu taşıma hizmetlerini çok kötü görme oranı ise %56 bulunmuştur. Öğrenciler gerek yerleşke içi ulaşım gerekse de belediye otobüslerinin yetersizliği konusunda ciddi sorunlar yaşamaktadır.

Büyükşehir belediyesinin üniversite ile ilgili hizmetlerini nasıl buluyorsunuz diye sorulduğunda anket yapılan akademisyenlerin %78’i yetersiz bulurken yeterli bulanların oranı yalnızca %3 gibi küçük bir değer bulunmuştur. Anket yapılan üniversite öğrencilerinin % 77’si yetersiz bulurken yeterli bulanların oranı yalnızca %5 bulunmuştur.Hem akademik personel hem de üniversite öğrencileri büyükşehir belediyesinin üniversite ile ilgili hizmetlerini genelde yetersiz bulduklarını belirtmişlerdir (Şekil 7). Bu konuda öğrencilerin büyük bir kısmı belediyenin üniversite hizmetlerini çok yetersiz görmesi dikkat çekmektedir.

Büyükşehir belediyesinin genel olarak hizmetlerini nasıl buluyorsunuz diye sorulduğunda anket yapılan akademisyenlerin %58’i yetersiz bulurken yeterli bulanların oranı yalnızca %10 küçük bir değer bulunmuştur. Anket yapılan üniversite öğrencilerinin % 67’si yetersiz bulurken yeterli bulanların oranı yalnızca %5 bulunmuştur.Hem akademik personel hem de üniversite öğrencileri büyükşehir belediyesinin hizmetlerini genelde yetersiz bulduklarını belirtmişlerdir (Şekil 8). 

Anket sonuçlarına göre hem Mersin’deki akademisyenler hem de üniversite öğrencilerinin büyükşehir belediyesi hizmetlerin memnuniyetsizlik açık bir şekilde ortadadır. Özellikle toplu taşıma noktasında öğrencilerin çok haklı gerekçelere göre büyükşehir belediyesi çalışmalarını çok yetersiz görmekteler. Yalnızca toplu taşıma değil, spor alanlarına ulaşabilirlik, kampus içi ulaşımda belediye özel otobüsleriyle yaşanan tartışmalar, Mersini güzel bir öğrenci kenti olması önündeki ciddi engellerdir. Sonuç olarak, Mersin’in bir dünya kenti olması noktasında, vizyonu olan, akademik ve demokrat kimliği ile ön plana çıkan Fikri Sağlar, Mersin için önemli bir fırsat olabilir. Demokrat kimliği ile Mersin’de her kesim içinde oy alabilen tek aday olarak gözükmektedir. Fikri Sağlar, özellikle sosyal demokrat belediyecilik noktasında iyi bir fırsat sunuyor. Anket sırasında görüştüğüm akademisyen ve öğrencilerin büyük çoğunluğu Fikri Sağların adaylığını desteklediklerini belirtmişlerdir. Bu hassasiyetler umarım genel merkez tarafından da gözetilir ve Fikri Sağlar büyük şehir belediyesi adayı olur. CHP ya ranta dayalı belediyecilik için mevcut müteahhit kökenli belediye başkanlarını göstermeye devam edecek ya da “Gezi” ruhu gereği, katılımcı, çevreci ve demokrat adaylar gösterecek. İşte bu iktidar yolu için çok basit ama bir o kadar önemli bir adım. Akademisyenler olarak sizlere son çağrımız (çığlığımız)!Erkan AKTAŞ

MEÜ. İİBF İktisat Bölümü 

Öğretim Üyesi 


Haber&Kaynak:
Sonsestv

banner155
Son Güncelleme: 18.12.2013 10:00
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.