Mersin Üniversitesi 19 Öğretim Görevlisi alacak

Mersin Üniversitesi Rektörlüğü 19 Öğretim Görevlisi alacağını duyurdu.

Mersin Üniversitesi 19 Öğretim Görevlisi alacak

Mersin Üniversitesi Rektörlüğü 19 Öğretim Görevlisi alacağını duyurdu.

22 Aralık 2021 Çarşamba 19:12
Mersin Üniversitesi 19 Öğretim Görevlisi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre,"- Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır" açıklaması yapıldı.

Mersin Üniversitesi Rektörlüğünden 

- Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır.
- Araştırma Görevlisi kadrolarına alımlar 2547 S.K. 33. maddesinde belirtilen usule uygun olarak 50/d maddesi kapsamında yapılacaktır.

Adaylarda:
- 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu 
ve "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"te yer alan genel ve özel koşulları taşıyor olmak,
- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşıyor olmak koşulu aranır.

Müracaat Edecek Adaylardan istenen belgeler:
1. 
Başvuru Formu (Üniversitemiz Web Sayfasında Duyurular Alanında)
2. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
3. Özgeçmiş
4. Lisans/Lisansüstü diplomaların veya Geçici mezuniyet belgelerinin sureti (aslı gibidir onaylı) veya e-Devlet çıktısı (Yabancı öğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca, doktora için Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belge)
5. Tezli Yüksek Lisans/Doktora öğrenci belgesinin aslı veya e-Devlet çıktısı (Araştırma Görevlisi kadrosuna başvuracak adaylar için)
6. Lisans Transkripti (Onaylı Örneği veya e-Devlet çıktısı) (Lisans mezuniyet puanının hesaplanmasında YÖK'ün yayınlamış olduğu 4'lük ve 5'lik sistemin 100'lük Sistemde Eşdeğerliliği tabloları dikkate alınacaktır) 
7. Merkezi Sınav (ALES) Belgesi (Son 5 yıl)
8. Öğretim Görevlisi kadrosuna yapılacak başvurularda;
-
 Adayın lisans mezuniyeti hangi alanda ise o alandaki ALES puan türü ya da ilan edilen bölüm/anabilim dalı/program hangi alandan öğrenci alıyorsa o alandaki ALES puan türü kullanılacaktır.
Araştırma Görevlisi kadrosuna yapılacak başvurularda;
-
 İlan edilen bölüm/anabilim dalı/program hangi alandan öğrenci alıyorsa o alandaki ALES puan türü kullanılacaktır.
9. Araştırma Görevlisi kadrolarına başvurularda yüksek lisans veya doktora öğrencisi olma şartı aranır. Adayların azami eğitim (lisansüstü) süresini aşmamış olması gerekir.
- 06.02.2013 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanan Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinde tanımlanan azami öğrenim süresini dolduran ancak 2016-2017 eğitim öğretim güz yarıyılından itibaren azami süreleri tekrar başlatılan öğrenciler ile,
- Lisansüstü Eğitim Yönetmeliğinin yayımlandığı 20.04.2016 tarihinden itibaren 2017 Güz dönemine kadar geçen sürede azami öğrenim sürelerinin dolması nedeniyle kadro ile ilişikleri kesilen araştırma görevlileri 2016-2017 güz döneminde azami öğrenim sürelerinin yeniden başlaması nedeniyle araştırma görevlisi kadrolarına başvuramazlar.
10. 2 Adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)
11. YÖKDİL, YDS, KPDS, ÜDS ve Üniversitelerarası Kurulca atama yapılacağı dönem bu sınavlara eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınavlarına ait yabancı dil belgeleri veya ÖSYM tarafından yayımlanan güncel eş değerlik duyurusunda belirtilen diğer yabancı dil belgeleri geçerli olacaktır. (Belge üzerindeki geçerlilik tarihi varsa bu tarih esas alınacaktır.) (Üniversitelerarası Kurul'un 10.02.2016 tarihli toplantısında alınan karar gereği TOEFL Yabancı Dil Belgelerinin geçerlilik süresi iki yıldır.)
12. Tecrübe Belgesi [İlan edilen kadroda tecrübe aranıyor ise; halen bir kamu kurumunda çalışanlar veya kamu kurumundan ayrılanlar için e-Devletten alınacak Hitap Hizmet Dökümü (Sosyal Güvenlik Kurumu), özel sektörde çalışıyor veya çalışmış ise e-Devletten alınacak SGK Hizmet Dökümü (SGK Hizmet dökümünde meslek kodu boş olan süreler için çalışılan şirketten alınan onaylı yazı.)] Başvurular şahsen veya posta yoluyla yapılabilir.

NOT:
1- İlan edilen kadrolardan sadece birine müracaat edilebilir. Birden fazla kadroya başvuru yapanların başvurusu geçersiz sayılacaktır. Başvuru süresi içinde kurum kayıtlarına girmeyen başvurular, eksik belgeli dosyalar ve postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
2- Yanlış beyanda bulunarak atanmaya hak kazanan adayların atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.
3- İlan edilen kadrolara başvurular aşağıdaki tabloda yer alan "BAŞVURU YERİ" başlıklı sütunda yazılı olan birimlere yapılacaktır.
4- İdare gerekli gördüğü takdirde ‘’İlanın’’ her aşamasını iptal etme hakkına sahiptir.

 

 SINAV  TAKVİMİ  Başvuru Tarihi  Son Başvuru Tarihi  Ön Değerlendirme Tarihi  Sınava Giriş Tarihi  Sonuç Açıklama   Tarihi  Sonuçların Açıklanacağı Web Adresi  AÇIKLAMA
20.12.2021 03.01.2022 07.01.2022 12.01.2022 17.01.2022 www.mersin.edu.tr Web sayfamızdaki Duyurular tebliğ niteliği taşımaktadır. Ayrıca posta ile tebligat yapılmayacaktır.
     İLAN   NO  BİRİM  BÖLÜM  ANABİLİM
 DALI
 UNVAN  DERECE  ADET  NİTELİK  ALES  YABANCI 
 DİL
 BAŞVURU
 YERİ
21-158 Eczacılık Fakültesi Eczacılık Meslek Bilimleri Farmasötik Kimya Arş.Gör. 6 1 Eczacılık alanında lisans mezunu olmak. Farmasötik Kimya alanında tezli yüksek
lisans yapıyor olmak.
70 50 Eczacılık Fakültesi
21-159 Erdemli Uygulamalı Teknoloji Ve İşletmecilik Yüksekokulu Yönetim Bilişim Sistemleri Yönetim Bilişim Sistemleri Arş.Gör. 4 1 Yönetim Bilişim Sistemleri, İşletme Bilgi Yönetimi ya da Endüstri Mühendisliği alanlarının birinde tezli yüksek lisans yapıyor olmak. 70 50 Erdemli Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu
21-160 Fen Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı İngiliz Dil Bilimi Arş.Gör. 6 1 İngilizce Mütercim Tercümanlık veya İngiliz Dili ve Edebiyatı alanında lisans mezunu olmak. İngiliz Dili ve Edebiyatı alanında tezli yüksek lisans yapıyor
olmak.
70 50 Fen Edebiyat Fakültesi
21-161 Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Türk Halk Edebiyatı Arş.Gör. 4 1 Türk Dili ve Edebiyatı alanında lisans ve tezli yüksek lisans yapmış olmak. Türk Dili ve Edebiyatı (Türk Halk Edebiyatı) alanında
doktora yapıyor olmak.
70 50 Fen Edebiyat Fakültesi
21-162 Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Yeni Türk Dili Arş.Gör. 4 1 Türk Dili ve Edebiyatı
alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
70 50 Fen Edebiyat Fakültesi
21-163 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Muhasebe Finansman Arş.Gör. 4 1 İşletme alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak. 70 50 İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi
21-164 Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bina Bilgisi Arş.Gör. 5 1 Kentsel Tasarım alanında tezli yüksek
lisans yapıyor olmak.
70 50 Mimarlık Fakültesi
21-165 Mimarlık Fakültesi Mimarlık Yapı Bilgisi Arş.Gör. 5 1 Yapı Bilgisi alanında
doktora yapıyor olmak.
70 50 Mimarlık
Fakültesi
21-166 Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Kimya Mühendisliği Öğr. Gör. (Uygulamalı Birim) 6 1 Kimya Mühendisliği alanında lisans ve tezli yüksek lisans yapmış olmak. Yüksek lisanstan sonra kimya laboratuvarı alanında en az 2 yıl deneyimi
bulunmak.
70 50 Mühendislik Fakültesi

 

21-167        Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Çevre Teknolojisi Arş.Gör. 6                1            Çevre Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak. 70          50 Mühendislik Fakültesi
21 -168 Rektörlük Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Öğr.Gör. (Uygulamalı Birim) 5 1 Bilgisayar Mühendisliği alanında lisans ve tezli yüksek lisans yapmış olmak. 70 50 Rektörlük Personel Daire Başkanlığı
21-169 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Ameliyathane Hizmetleri Öğr.Gör.(Ders Verecek) 6 1 Hemşirelik alanında lisans mezunu olmak. Hemşirelik veya Anatomi alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Lisanstan sonra ameliyathane ve yoğun bakım hizmetleri alanında en az 2 yıl tecrübesi bulunmak. 70 MUAF Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
21-170 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Sağlık Bakım Hizmetleri Yaşlı Bakımı Öğr.Gör. (Uygulamalı Birim) 6 1 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında lisans ve tezli yüksek lisans yapmış olmak.
Lisanstan sonra Yükseköğretim Kurumlarında ders verme deneyimine sahip olmak.
70 MUAF Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
21-171 Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Seyehat Turizm ve Eğlence Hizmetleri Turizm ve Seyehat Hizmetleri Öğr.Gör.(Ders Verecek) 3 1 Turizm İşletmeciliği alanında lisans ve tezli yüksek lisans yapmış olmak. Yüksek lisanstan sonra yükseköğretim kurumlarında ders verme deneyimine sahip olmak. 70 MUAF Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
21-172 Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Arş.Gör. 4 1 Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği alanında lisans ve tezli yüksek lisans yapmış olmak. Beden Eğitimi ve Spor alanında doktora yapıyor olmak. 70 50 Spor Bilimleri Fakültesi
21-173 Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Makine ve Metal Teknolojileri Makine Öğr.Gör.(Ders Verecek) 5 1 Makine Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Yüksek lisanstan sonra Makine Mühendisliği alanında tecrübesi bulunmak. 70 MUAF Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
21 -174 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları
Öğr.Gör. (Uygulamalı
Birim)
4 1 Çocuk Yoğun Bakım alanında yan dal uzmanı olmak. 70 50 Tıp Fakültesi

Mersin Portal-Haber Merkezi

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner304

banner305