banner253
banner269

“Dolmabahçe'de Mutabakat İmzalayan Törene Katılıyor“

Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Hamit Köse, şehit ailelerine soruşturma açılmasını eleştirdi. Köse, 'Dolmabahçe mutabakatına imza atan şehit cenazesine katılıyor. Vicdani sorumluluk taşıyorlarsa şehit ailelerinden özür dilemeliler” dedi.

“Dolmabahçe'de Mutabakat İmzalayan Törene Katılıyor“

Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Hamit Köse, şehit ailelerine soruşturma açılmasını eleştirdi. Köse, 'Dolmabahçe mutabakatına imza atan şehit cenazesine katılıyor. Vicdani sorumluluk taşıyorlarsa şehit ailelerinden özür dilemeliler” dedi.

29 Eylül 2015 Salı 10:30
“Dolmabahçe'de Mutabakat İmzalayan Törene Katılıyor“
Şe­hit Ai­le­le­ri Fe­de­ras­yo­nu Baş­ka­nı Ha­mit Kö­se, şe­hit ce­na­ze­le­rin­de­ki fer­ya­da so­ruş­tur­ma açan­la­ra tep­ki gös­ter­di. Kö­se, “70 ya­şın­da­yım da­ha ön­ce şe­hit ai­le­le­ri­nin tu­tuk­lan­dı­ğı­nı gör­me­dim. Ai­le­le­re ikin­ci kez acı ya­şat­ma­yın, so­ruş­tur­ma­la­rı dur­du­ru­n” de­di.


BOM­BA­LA­RI İTİ­RAF ET­Tİ­LER

Şe­hit ce­na­ze­le­rin­de­ki ya­şa­nan duy­gu yo­ğun­lu­ğu­nu an­la­tan Kö­se, şe­hit ai­le­le­riy­le di­ya­log ha­lin­de ol­duk­la­rı­nı söy­le­di. Dev­le­ti yö­ne­ten­le­rin “çö­züm sü­re­cin­de si­lah stok­la­dı­lar, bom­ba dö­şe­di­ler” iti­raf­la­rı­nın şe­hit ai­le­le­ri­nin yü­re­ği­ni dağ­la­dı­ğı­nı be­lir­ten Kö­se, “Şe­hit ana­sı, ba­ba­sı, eşi ve ço­cu­ğu si­ya­si­le­re ‘Çok iyi et­ti­niz, sen bü­yük­sün, dev­let ada­mı­sı­n’ di­ye­cek ha­li yok. ‘İ­yi yap­tı­nız mı?’ de­sin.


As­lın­da şe­hit ce­na­ze­le­rin­de az bi­le tep­ki gös­te­ri­yor yü­re­ği ya­nan in­san­lar. Dol­ma­bah­çe mu­ta­ba­ka­tı­na im­za atan ki­şi, Bin­ba­şı Ya­vuz So­nat Gü­ze­l’­in ce­na­ze­si­ne ka­tı­lı­yor. O ai­le­nin o ki­şi­yi ora­da re­zil et­me­si ge­re­kir­di­” di­ye ko­nuş­tu.Kö­se, Cum­hur­baş­ka­nı, Baş­ba­kan, Baş­ba­kan yar­dım­cı­sı­nın “PK­K’­nın çö­züm sü­re­cin­de si­lah de­po­lan­dı­ğı­nı bi­li­yo­ru­z” söz­le­ri­nin akıl­lar­dan çık­ma­dı­ğı­nı di­le ge­tir­di.HEP­Sİ­NİN VE­BA­Lİ VAR

7 Ha­zi­ran’dan son­ra ge­len şe­hit­le­rin hep­sin­de çö­züm sü­re­cin­de im­za­sı olan­la­rın par­ma­ğı bu­lun­du­ğu­nu be­lir­ten Kö­se, “A'dan Z’­ye hep­sin­de son ge­len şe­hit­ler­de ve­bal­le­ri ve gü­nah­la­rı var. Biz baş­tan be­ri çö­züm sü­re­ci­ne kar­şı çık­tık. 'Dev­let te­rö­rist­le pa­zar­lık ma­sa­sı­na otur­maz. Dev­let hiç­bir za­man te­rö­re ta­viz ver­mez' de­me­mi­ze rağ­men bi­zim sö­zü­müz ha­va­da kal­dı­” de­di. 


İS­YA­NI­MIZ TA­VİZ VE­REN­LE­RE

Dağ­da­ki te­rö­rist­le­rin Ha­bu­r’­dan ge­çiş­le­rin­de "ba­rış el­çi­si­dir" di­ye ayak­la­rı­na mo­bil mah­ke­me­ler ku­rul­du­ğu­nu ile­ri sü­ren Kö­se şöy­le de­vam et­ti:"Ken­di­le­ri­ni dev ay­na­sın­da gör­dü­ler. Em­ni­yet mü­dür­le­ri 'te­rö­ris­te ağ­la­ma­yan in­san de­ğil' de­di. Baş­ba­kan Yar­dım­cı­sı onun­la göz­ya­şı dök­me­di mi? Bun­la­rı alt al­ta sı­ra­lar­sak bun­la­rın çok bü­yük ve­ba­li var. İş­te şe­hit ai­le­le­ri bun­la­rı gör­dü­ğü için tep­ki gös­te­ri­yor. Bu ül­ke­nin bir­li­ği bü­tün­lü­ğü için hep bir­lik­te öle­ce­ğiz ama iha­ne­ti gör­dük­çe on­dan son­ra is­ya­nı­mız bu ül­ke­ye yö­ne­ti­ci adı al­tın­da te­rö­rist­le­re ta­viz ve­ren yö­ne­ti­ci­le­re­dir. Bu ül­ke için ka­nı­mı­zın son dam­la­sı­na ka­dar mü­ca­de­le ve­re­ce­ğiz ama te­rö­rist­le pa­zar­lık edil­me­ye­cek.”"BİZ MİLLETİ KANDIRDIK" DEYİP ÖZÜR DİLESİNLER

Hamit Köse, “Vicdani sorumluluk taşıyorlarsa kalkıp şehit ailelerinden özür dilemeleri lazım ki ‘biz bu milleti kandırdık’ demeleri gerekir” diyerek çözüm sürecindeki bütün aktörlere çağrı yaptı. Türkiye’nin vatan yapılması için Çanakkale’de 253 bin şehit verildiğini söyleyen Köse şöyle konuştu:“Bu vatan için biz dahi ölmeye hazırız. Ülkeyi yönetenlerin ihanet olduklarını söylüyoruz. İhanet içinde olduklarını görüyoruz. Dünyanın hiçbir yerinde teröristlerle pazarlık masasına oturulmuş mudur? Teröre destek verenler parti kongrelerine çağrılıp alkışlanmış mıdır? Dünyanın hiçbir ülkesinde idama mahkum olan terörist başı 10 maddelik görüşü, düşüncesi Nevruz’da Diyarbakır’da okunurken taviz değil miydi? Bunlar vebal değil miydi? PKK’nın sırtı sıvazlamak değil miydi?”"TEPKİ VERİYORDUK AMA TUTUKLANMIYORDUK"

“70 yaşındayım şehit yakınlarının verdiği tepki dolayısıyla tutuklandığını görmedim” diyen Köse, şehit ailelerinin daha önceki yıllarda da şehit cenazelerinde tepki verdiklerini ancak herhangi bir soruşturma geçirmediğini söyledi. Cenaze törenlerinde en ön saflarda yer alırken şimdi arkalara atıldıklarını dile getiren Köse, “Şimdi protokol efendileri geldiği için akrabaları dışındaki kişiler cenaze törenlerine alınmıyor. Halk şehidine sahip çıkıyorsa, protokol rahatsız oluyor. Polis duvar örüp ayırıyor halkı” tepkisi gösterdi. Şehitler üzerinde siyaset yapılmasını sert dille eleştiren Köse, “Bayrağımız üzerinde siyaset yapılmasın. PKK’nın siyasi temsilcileri, ‘5 yıldır pazarlık masasındasınız onu devirdiniz’ diyor. Bunları halk biliyor. Şehit ailelerinin ‘İyi ki bizim evladımız şehit oldu mu?’ desin. Bunu düşünen varsa Allah onların başına da versin diyorum” ifadesini kullandı."ŞEHİTLİK MUTLULUKSA BUYRUN BİRLİKTE TADALIM"

Şehit ailelerin cenazelerdeki feryatlarına tepki gösteren AKP yandaşlarına da seslenen Köse şu çağrıda bulundu: “Kötü söz söyleyenlere misliyle iade ediyoruz. Onların da inşallah başına gelir. ‘Ne mutlu sana ki şehit anasısın, babasısın, şehit eşisin, şehit çocuğusun’ diye camilerde şehidin cenazesinin başında tatlı vaatlerde bulunuyorlar. Kardeşim biz bu mutluluğu tatmak istemiyoruz. Eğer bu mutluluksa buyrun hep beraber bu mutluluğu birlikte yaşayalım, tadalım. Biz bunu söylediğimiz zaman 'Sen bunu nasıl söylüyorsun' diye tepki gösteriyorlar. Yahu sen bunun sözüne dayanamıyorsun, ben bunun acısını yaşıyorum."
Kaynak:
Bugün Gazetesi
Son Güncelleme: 29.09.2015 10:32
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.