banner253

Tarsus Kent Konseyi “Kadınların Karar Süreçleri̇ne Katılımı” İle Toplandı

Avrupa Yerel Demokrasi Haftası etkinlikleri kapsamında Tarsus Kent Konseyi olarak düzenlediğimiz “Kadınların ve Mahalle Mecli̇sleri̇ni̇n Karar Süreçleri̇ne Katılımı” konulu toplantı 15 Ekim 2020 Perşembe günü saat:16.00 da, Güner Baykal Toplantı Salonunda yapıldı. Toplantıya; Tarsus Belediye Başkan Yardımcısı Ünzile Kuru, Kent Konseyi Başkanı Dr. Ali Cerrahoğlu, Kent Konseyi Genel Sekreteri Reşit Tok, Kadın Meclisi Başkanı Bilgehan Güçtimur, Belediye Başkan Danışmanı Sibel Gazi, Tarsus Belediyesi Kadın Ve Aile Hizmetleri Müdürü Derya Akşanlı, Eğitim-Sen Tarsus Şube Başkanı Yasemin Yücel, Yürütme Kurulu üyeleri: Şahin Yücel, Salih Yedican, Gülsevim Kıraç, Sultan Sinem Kezer; Şehitler Tepesi Mahalle Muhtarı Ruhi Güngör, davet edilen sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve diğer konuklar katıldılar.

Tarsus Kent Konseyi “Kadınların Karar Süreçleri̇ne Katılımı” İle Toplandı

Avrupa Yerel Demokrasi Haftası etkinlikleri kapsamında Tarsus Kent Konseyi olarak düzenlediğimiz “Kadınların ve Mahalle Mecli̇sleri̇ni̇n Karar Süreçleri̇ne Katılımı” konulu toplantı 15 Ekim 2020 Perşembe günü saat:16.00 da, Güner Baykal Toplantı Salonunda yapıldı. Toplantıya; Tarsus Belediye Başkan Yardımcısı Ünzile Kuru, Kent Konseyi Başkanı Dr. Ali Cerrahoğlu, Kent Konseyi Genel Sekreteri Reşit Tok, Kadın Meclisi Başkanı Bilgehan Güçtimur, Belediye Başkan Danışmanı Sibel Gazi, Tarsus Belediyesi Kadın Ve Aile Hizmetleri Müdürü Derya Akşanlı, Eğitim-Sen Tarsus Şube Başkanı Yasemin Yücel, Yürütme Kurulu üyeleri: Şahin Yücel, Salih Yedican, Gülsevim Kıraç, Sultan Sinem Kezer; Şehitler Tepesi Mahalle Muhtarı Ruhi Güngör, davet edilen sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve diğer konuklar katıldılar.

17 Ekim 2020 Cumartesi 11:37
Tarsus Kent Konseyi “Kadınların Karar Süreçleri̇ne Katılımı” İle Toplandı

Toplantı Tarsus Kent Konseyi Başkanı Dr. Ali Cerrahoğlu’nun toplantının amacı ve yöntemi ile ilgili konuşması ile başladı. Cerrahoğlu: “Mahalle Komiteleri, halkın yerel yönetim ve karar süreçlerine katılımının sağlanması, mahallenin birikim ve potansiyelinin örgütlenerek yaşam kalitesinin yükseltilmesi, komşuluk bilincinin geliştirilmesi, mahallenin  ekonomik, sosyal, kültürel, bilimsel ve demokratik gelişme olanağının sağlanması, dayanışma ve uzlaşı kültürünün geliştirilmesi amacıyla; kentin sosyal, ekonomik ve ekolojik sürdürülebilirliğinin, sorunlarının, vizyonunun tartışıldığı, çözümlerin geliştirildiği, ortak aklın ve uzlaşının esas olduğu, yönetişim anlayışına dayalı, mahallede yaşayanların kent yönetimine katılmalarını, kaliteli ve yaşanabilir bir kentin yönetiminde aktif rol almalarını hedefleyen ve gönüllülük esasına dayalı bir yapı olarak kurulmuştur.” dedi. Tarsus Kent Konseyi olarak pilot uygulamalar yaparak üç mahallede mahalle meclisleri kurduklarını ve pandemi nedeniyle toplanmada zorluklar yaşansa da mahalle muhtarı önderliğinde halkın ve mahallenin öncelikli sorunlarını tespit etmek ve takip etmekte önemli yol katettiklerini anlattı.

 

Daha sonra söz alan Belediye Başkan Yardımcısı Ünzile Kuru, Kent Konseyi ile böyle bir toplantı düzenlemekten çok mutlu olduklarını dile getirdi ve bu hafta kapsamında anket çalışması yaparak tüm birimlere dağıttık; herkesin doldurmasını ve bize geri dönüş yapmalarını istedik dedi.  Yapılan anket,  eksikliklerimizi görmemiz açısından, sizin fikirlerinizi almamız açısından çok önemli; kadın konusu benim için ayrıca çok önemli dedi. Mahalle Meclislerinin çok başarılı çalışmalar yapacağına inanıyorum. Sürdürülebilir bir kent olma konusunda çalışmalarımız tüm hızıyla devam edecektir diyerek tüm katılımcılara teşekkür etti. 

    
   
Şehitler Tepesi Mahalle Muhtarı Ruhi Göngör, Avrupa Yerel Demokrasi Haftası Etkinlikleri kapsamında bize de söz verildiği için çok teşekkür ediyorum. Topluma dokunan en alt makam muhtarlık olduğu için böyle bir çalışmanın içinde oldum. Çoklu ve katılımcı bir yönetim anlayışı benimsiyorum. Tüm mahallede yaşayanların görüşlerini alıp birlikte karar vererek gerekli mercilere ulaştırıyoruz. Kent Konseyi ile yaptığımız doğru bir model, mahalle meclisleri her kesimden insanı bir araya getirdiği ve ortak karar aldığımız için önemliydi. Böyle bir karar alıp yönetime ortak edildiğimiz için ayrıca teşekkür ediyorum dedi. 
 
   

Eğitim Sen Tarsus Şube Başkanı Yasemin Yücel; demokrasi anlamında mahalle meclislerini önemsiyorum. Tüm görüşlerin tartışma süreçlerine katılımı önemli. Buraya mahalle bileşenlerinin (kadını, erkeği, yaşlısı, genci vb.) hepsinin ortak olması ve katkı vermesi gerekiyor dedi. Ayrıca toplumda kadın ve kadının yeri ve kadın istihdamı konularını da çok önemsediğini belirterek bu konuda  yetkililere  ne gibi çalışmalar yapıldığını sordu. Okullar pandemi koşullarına gerçekten hazır mı, dezavantajlı mahallelerde ortak bir wi-fi alanı neden olmasın? Bunu mahalle meclislerinin talep etmesi daha anlamlı olacaktır diyerek sözlerini tamamladı.

   

Belediye Başkan Danışmanı Sibel Gazi; hizmette yerellik ilkesi Maastricht Antlaşması’ndan geliyor. Vatandaşın kendi sorununu kendisinin çözmesine; çözemediğinde bir üst kademeye geçmesine dayanıyor. Avrupa’da merkezin yetkiyi yerele vermesi, mahalle meclislerinin katılımcı bütçeye dahil olması daha çok önemseniyor. Avrupa’da bu uygulamanın yapıldığı yerlerin bir çoğunda başarı sağlanmış. Örneğin belediye bütçesinin belli bir oranı mahalleye kullanım hakkı olarak veriliyor. Mahalleli ne yapacağına kendi karar veriyor ve bütçe buna göre harcanıyor. Türkiye ve yerel de bu tür uygulamaların yapılması demokrasi açısından önemli katkılar sağlayacaktır dedi. 

Toplantı Kadın Meclisi Başkanı Bilgehan Güçtimur’un konuşması ile devam etti.  Yerel demokrasi kavramına dikkat çekerek, kadınların karar alma süreçlerine katılımlarının sosyal ve toplumsal anlamda önemli katkıları olacağını belirtti. Kadınlar olarak yönetim de söz sahibi olmak adına, Belediye ile  birlikte ortak çalışmalar yapılması önemli. Kadın Dostu Kentler Projesi’nden bahsederek, bu  kapsamında Tarsus’ta neler yapılabileceği konusunda hep birlikte çalışmamız gerekiyor. Ayrıca bir kentin 24 saat yaşaması gerektiğini, artık bir üniversite kenti olduğumuzu, sokaklarımızda binlerce gencin dolaştığını belirtti.Ayrıca Kadın Dostu Kent olmak konusunda özgün bir kent olabilirmiyiz? Tarsus’ta Belediyemizin Yerel Eşitlik Eylem Planı var mı; yoksa yapabilir miyiz? Kadınlar siyasette ne kadar temsil ediliyorlar? diyerek başka ülkelerden örnekler verdi. Bu gibi konularda hep birlikte kentimiz için çalışmalıyız dedi.

   

Belediye Başkan Yardımcısı Ünzile Kuru tekrar söz alarak kenti yönetme şeklimiz kenti nasıl görmek istediğimiz ile ilgilidir. Çocuk Dostu Kent derseniz de ona göre bakmanız gerekir. Başkanımız kadına pozitif bir bakış açısına sahip. Kadın Dayanışma Merkezi ve açılan diğer merkezlerimiz ve atölyelerimiz kadınlara ve gençlere yönelik. Burada hem kadınların sosyal olarak gelişmesini sağlıyoruz hem de sorunlarını çözebilmeleri için atölyeler yapıyoruz. Kadın Sığınma Evimize başvuran hiç bir kadını reddetmeden destek olmaya çalışıyoruz. Şiddete uğrayan veya sorusu olan kadınlar için 7/24 danışma hattımız var. Kadın kadının dostudur; birlikte güçlüdürler. Dediğimiz gibi tamamen bakış açımıza bağlı. Kadın kooperatifimiz kuruldu. Burada amacımız kadının ekonomik gücünü artırmak ve güçlenmesini sağlamak. Belediyemizin hedeflediği çalışmalarda toplumsal cinsiyet konuları da ele alınıyor dedi. İleride büyük bir çalıştay yapabiliriz. Her mahalleye kreş ve okuma salonları gibi projelerimiz var dedi.

 

Kadın Savunma Ağı Üyesi Çiğdem Serin, Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak yerel yönetimlerin çalışmalarına bağlı.Kadın Yaşam Destek ve Dayanışma Merkezi’nde kadını güçlendirmek için etkinlikler yapılıyor. Tarsus Belediyesi’ne kadın konusunda attıkları adımlardan dolayı teşekkür ediyorum. Bu örnekleri çoğaltmalıyız.  Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine yönelik atölyeler yapıyoruz. Belediye de kadın erkek çalışan herkesin bu atölyelere katılmaları gerekir. Göçmen kadınların da ihtiyaçları göz önüne alınmalı. Onlara psikolojik ve hukuki destek sağlanması için mekanlar açılabilir. 7/24 danışma hatları kurulabilir dedi. 

Tarsus Belediye Meclis Üyesi Nesrin Baş, köylerdeki kadınlarımız şehre gelemiyorlar; onlar için de çözümler düşünülmeli ve onlara ulaşılmaya çalışılmalı.Eğitim Sen Tarsus Şube Başkanı Yasemin Yücel yeniden söz alarak; şiddet mağdurlarına destek olalım ama, neden bu kadar şiddet var sorusunu da soralım. Toplu Sözleşme yaparken eşine şiddet uygulayanları işten çıkartmakla ilgili madde koymuş olmanız çok önemli. Bu konuda başka çalışmanız var mı? Erkek kültürü ders kitaplarından yetişiyor. En çok önemsediğim şey kadınların istihdamının artırılması, bunun için belediye olarak neler yapılıyor? Kadın olarak bir göreve gelmek önemli olduğu kadar, o görevde kadın olarak ne yaptığınız da önemlidir dedi.

Başkan Danışmanı Sibel Gazi, kadın işçi, ucuz işçi olduğu için çalışma hayatına dahil oldu. Sosyal ve ekonomik adaletsizlik, çevresel adaletsizlikle birlikte yaşanıyor. Kadınların mücadelesini sadece siyaset alanında değil; ülke genelinde kadın erkek daha adil, eğitimli ve daha bütüncül bir çerçeveye oturtmak lazım. Şiddet görmeyen kadınlar da haksızlıklara uğruyorlar. Dolayısıyla erkeklerin farkındalığını artırmak lazım, bu kapsamda eğitim vb alanlarda çalışmalar yapılabilir dedi.

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Derya Akşanlı,  bu dönemde kadın ve gençlere yönelik çalışmalarımız arttı ve merkezlerimiz kuruldu. Bu merkezlerde hukuksal, psikolojik ve sosyal destek veriyoruz. Ayrıca kadınları ve gençleri sosyal anlamda eğitici ve öğretici atölye çalışmaları yapıyoruz. Bunlardan okuma yazma kursunu çok önemsiyoruz. Gelen kadınların çocuklarıyla da ayrıca ilgileniyoruz. Her yaptığımız atölyenin sonunda katılımcıların istek ve önerilerini alıyoruz. Biz daha geniş kitlelere yayılarak herkesin gelmesini istiyoruz. Ama yeri geliyor onların katılımı için birebir görüşme yaparak onları ikna etmeye çalışıyoruz. Atölyelerle tüm kadınlar ve gençlere ulaşmaya çalışıyoruz ve atölyelerimize daha çok katılım olmasını istiyoruz. Gençlik Merkezimizde şu ana kadar 138 gencimize ulaştık dedi.

Ali Cerrahoğlu; Önceki yıllarda çok güzel yürütülen aile planlaması ortadan kaldırıldı. Bu da sağlıksız cinsel yaşamı getirdi. Kadın hakkı olarak istediği zaman istediği kadar çocuk yapabilir, ama aile planlaması konusunda çalışmaya devam etmeliyiz, böylece istenmeyen gebelikler önlenebilir. Üniversite gençliğini daha çok desteklemeliyiz. Üniversite gençliğini kentimizde yaşayan kadınlara model olması açısından teşvik edelim. Örneğin, bisiklete binen kadın sayısı, elektrikli bisiklet kullanımı arttı diyerek açıklamada bulundu.

Serpil Kara (Tarsus Bisiklet Topluluğu); Bisiklete binme konusunda güzel çalışmalar yapıyoruz. Bisikletle kadını özgürleştiriyoruz. Bisikletin verdiği özgürlüğü tüm kadınların yaşamasını istiyorum. Kadına şiddet konusu toplumumuz için büyük sorun oluşturuyor. Şiddet gören kadına psikolojik destek sağlanmalıdır. Apartman komşumun şiddete maruz kaldığına tanık oldum. Çocuklarımızı erkek veya kadın olarak değil, birey olarak yetiştirmeliyiz. Benim için eğitim çok önemli dedi.

Ali Cerrahoğlu; Herkes bir şeyler yapıyor. Kent vizyonu olarak bütün güçleri (belediye, kaymakamlık, sivil toplum) birleştirerek elle tutulur bir şeyler yapalım. Mevcut durumu ölçelim. Biz kent konseyi olarak hazırız. Kadın kuruluşları da bir araya gelip bir şeyler yapsınlar. Örneğin kadın hakları konusunda ölçümler yapalım, bu yıl ne yaptık, 1 yıl sonra ya da 5 yıl sonra hangi seviyeye geldik gibi. Gelin bunu bir düzene koyalım, dünyadaki en iyi örneklere bakalım. Kadınlar nerden nereye gelmiş, bunları inceleyelim, çözümler üretelim dedi.

Hatice Karataş (Kadın Yaşam Destek ve Dayanışma Merkezi Yöneticisi); Ali Bey’in dediklerine katılıyorum. Yaptığımız çalışmalarda kadınlara ulaşma konusunda sıkıntımız var. Katılım konusunda dezavantajlı mahalleler daha istekli görünüyorlar. Gerektiğinde biz onların bulundukları yerlere gideceğiz. Bazen duyarlı mahallelerden bile geri dönüş alamıyoruz. Mahallelerdeki lider özellikli kadınlara ulaşmak gerekiyor. Yaptığımız atölye çalışmaları ve kurslara Sadece belediye, kent konseyi ve stk’ları değil de tüm mahallelerde yaşayan kadınları dahil edersek daha iyi işler çıkartırız dedi.  

Ferhan Tavus (Eğitim İş üyesi); Düşük bütçeli ailelerin çocuklarını ara ara da olsa bırakabilecekleri bir yer yok. Tarsus’ta sağlıklı eğitim kurumları olmadığını düşünüyorum. Ben anaokulu öğretmeni olarak her mahalleye bir yuva(anaokulu) yapılmasını istiyorum. Bu kapsamda kadınlara yönelirsek bu yuvalarda onları da eğitebiliriz. Belediye cüz’i ücretlerle kreşler açabilir dedi.

Gülsevim Kıraç; Tarsus Belediyesi kadınlara yönelik, onları sosyal ve ekonomik anlamda destekleyici çok güzel çalışmalar yapıyor. Biz de Tarsus kadınını etkileyen konularda destek olmaya çalışıyoruz. Biz kadınların susulmuş sözlerimiz var. Kadın Kadına elele verirsek herşeyi çözeriz; el ele veren toplumlar geleceğe güvenle bakar dedi. 

Aydan Dirik (Tarsus Kültür Girişimi İnisiyatifi); Gerek Belediye’nin gerek Kent Konseyinin bu kadar önemli çalışmalar yapmaları beni çok mutlu etti. Demokrasi ve sanatın birbiriyle örtüştüğünü düşünüyorum; her ikisi de özgürlükçüdür, birlikte yol alır. Biri olmadan diğeri yarım kalır. Bu kapsamda Tarsus Kültür Girişimi İnisiyatifi grubunu oluşturduk. Yaklaşık bin kişiye ulaştık. Bu gruba herkes katılabilir, sizlerin de katılmanızı isteriz, hatta şimdi isimlerinizi yazdırabilirsiniz dedi. Bizler Ekrem Kahraman öncülüğünde, Çağdaş Sanatlar Müzesi kurulması için çalışmalar yapıyoruz. Üyelerimizin  fikir ve önerilerini Ekrem Hocaya iletiyoruz. Ekrem Hocanın en büyük hayali bu bölgeye Çağdaş Sanatlar Müzesini kazandırmak. Sanatın bütün toplumlara ve kadınlara iyi geldiğini düşünüyorum diyerek sözlerini tamamladı.    

 

Toplantının kapanış konuşmasında Kent Konseyi Başkanı Dr. Ali Cerrahoğlu, toplantının özetini yaparak kadınların ve  Mahalle Meclislerinin kendileriyle ilgili kararlarda söz sahibi olmaları, karar süreçlerine etkin katılımlarının çok önemli olduğunu söyledi ve tüm konuklara ve destek verenlere teşekkür etti.
 

Mersin Portal-Haber Merkezi

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.