banner311
banner312

Mersin Üniversitesi


Kurulduğu 1992 yılından bu yana Yüce Atatürk’ün ilke ve devrimlerinin yol göstericiliğinde ilerleyen Mersin Üniversitesi, demokratik ve laik Cumhuriyetimizi tüm değer ve kazanımlarıyla geleceğe taşımak için özveriyle çalışmaktadır.

Mersin Üniversitesi, üstlendiği görevleri, geleceğimizin güvencesi gençlerimize çağdaş bir eğitim vererek yerine getirmekte, aklın ve bilimin ışığında; çalışkan, üretken, yaratıcı ve nitelikli bireyler yetiştirmektedir.

Üniversitemiz, bulunduğu konum itibarıyla kendisine hedef kitle olarak tüm toplumu seçmiştir. Toplumun ve üniversitelerin de kurumsal aynı zamanda, insan merkezli bir anlayışla örgütlenmesi fikrinden hareketle, her alanda kamu yararı ilkesini gözeterek hizmet üretmeye çalışmaktadır. Eğitim-öğretimin yanı sıra araştırma ve uygulama faaliyetleri ile uluslararası alanda ülkemizi başarıyla temsil eden Mersin Üniversitesi, sosyal, kültürel ve bilimsel anlamda da bölgemize yeni ve sürekli açılımlar sunmaktadır.

Kentiyle ve toplumuyla bütünleşmeyi, bilimsel faaliyetlerinin ürününü halka kaliteli hizmet olarak yansıtmayı, ülkemizin daha çağdaş seviyelere ulaştırılması için öncülük etmeyi görev edinen Üniversitemiz, yeni ve dinamik bir neslin gelişimi için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürmektedir.

Hedeflerine varma yolunda kendini sürekli yenileyen ve modern dünyanın gerektirdiği yönetsel yapıya kavuşan Mersin Üniversitesi’nin geldiği nokta, yerel ve ulusal kamuoyu tarafından da takdirle ve memnuniyetle karşılanmaktadır.

Mersin Üniversitesi, öğrencisi, idari personeli ve akademisyenleriyle büyük bir aile kimliğine bürünmüş, kentimiz ve ülkemiz nezdinde başarılı bir kurumsal kimlik oluşturmuş ve gerek bilimsel çalışmalarıyla, gerekse de topluma verdiği kaliteli hizmetle saygınlığını giderek arttıran bir bilim yuvası olmayı başarmıştır. Bilimsel yayınlarımızdaki artış, öğretim elemanlarımızın, ülkemiz ve dünyadaki önemli bilim kuruluşlarından art arda aldıkları ödüller bu saygınlığımızı pekiştirmektedir.

Cumhuriyetimizin önemli unsurlarından biri olan Üniversitelerimizin, ülkemizin aydınlık yarınlara taşınmasında öncü olacağına inanıyor, mensubu olmaktan kıvanç duyduğum Mersin Üniversitesi’nin üzerine düşen tüm sorumlulukları en iyi biçimde yerine getireceğine inanıyorum.

Prof. Dr. K. Süha AYDIN
Rektör

Toros Üniversitesi

Toros Üniversitesi 23 Temmuz 2009 tarihinde resmi gazetede yayınlanmasıyla kurulmuştur ve 2010-2011 akademik yılında Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği ile İktisat bölümleri ile öğrencilerine eğitim vermeye başlamıştır. 2011-2012 akademik yılında var olan bu 5 bölüme ek olarak 9 yeni bölüme de öğrenci kabulüne hazırlanmaktadır. Lisans programlarına ilk yıl kabul edilen öğrencilerimiz hazırlık okulunda yoğun İngilizce eğitimini almaktadır. Öte yandan, Bilişim Teknolojileri, Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi ile İşletme Ekonomisi tezsiz yüksek lisans programları da başlamış ve yoğun biçimde sürmektedir. 2011-2012 akademik yılında yeni programların açılması için çalışmalar devam etmektedir.

Toros Üniversitesi, genç bir üniversitenin dinamizmine sahip; sahalarında uzman ve sanayi ile yoğun ilişkiler kurmuş, deneyimli öğretim üyeleri ile toplumun nabzını tutan, bölge ekonomisinin gelişmesine katkı koyan bir üniversite olmayı kendisine ilke edinmiştir. Toros Üniversitesi'nin temel yaklaşımı, toplumun ve ekonominin somut problemlerine akademik çözümler üreten; iş yaşamını daha lisans eğitimi sırasında öğrenen mezunlar yetiştirmektedir. Bu yaklaşım ile üniversite eğitim hizmetlerinde en büyük paydaşlardan birisi olan toplumla bütünleşik ve tüm topluma hizmet sunan bir kurum olmayı hedeflemektedir.

Toros Üniversitesi, akademik mükemmeliyeti ilke edinmiş, yaratıcılığı özendiren ve destekleyen, iş ve toplumsal yaşamın içinde gözlem yapabilen, yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğine inanmış, bilimsel araştırmaları toplum yararı gözeterek gerçekleştiren, disiplinler arası çalışmaların yararına ve gerekliliğine inanan bir öğrenme topluluğudur.

Toros Üniversitesi, çağdaş toplum ve ekonominin gereksinim duyduğu alanlarda ve sektörlerde, yurt içinde ve yurt dışında aranan, tam donanımlı mezunlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Toros Üniversitesi, özgün akademik çalışmalar yürüten, yaratıcı ve yenilikçi araştırmalar yapan, yapıcı eleştirilere açık, dürüst, geleceğe odaklı bir akademik kadronun yer aldığı bir kurum olmayı hedeflemektedir. Toros Üniversitesi, toplum ve ülkenin nabzını tutan ve çözümün parçası olan mezunlar yetiştiren, katılımcı eğitim ve yönetimi benimsemiş, etik kurallarına her zaman uyan ve başkalarının fikir ve haklarına saygılı bir kurum olmayı kendisine ilke edinmiştir.

Toros Üniversitesi, toplumun gereksinim duyduğu akademik alanlarda gelişmeye özen göstermekte; mezunlarının, hızla değişen ve karşılıklı işbirliği gereksinimlerinin giderek arttığı bir dünyada söz sahibi olabilmeleri için gerekli bilgi, beceri ve deneyimlerle donatmayı amaçlamaktadır.

Toros Üniversitesi, özünde içinde bulunduğu Mersin kentine, genelde ise ülkemize, insanlığa ve topluma hizmeti kendisine ilke edinmiş, sosyal sorumluluk bilincine sahip, ekonomik gelişme ve yükselme için, üzerine düşeni yapmaya kendisini adamış, dinamik bir üniversitedir. Toros Üniversitesi yalnızca eğitimi değil, sürdürülebilir ekonomik ve sosyal kalkınmaya katkı yapmayı amaçlayan bir üniversitedir. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğine inançla, toplum ve ekonominin ihtiyacı olduğuna inanılan alanlarda sertifika programlarının, seminerlerin ve atölye çalışmalarının hazırlıkları sürdürülmektedir. Özellikle de, 2013 Akdeniz Olimpiyatlarına ev sahipliği yapacak olan Mersin ilinin turizm alanında ihtiyaç duyacağı orta ve üst düzey yöneticileri şimdiden yetiştirmeye yönelik bir sertifika programının hazırlıkları tamamlanmak üzeredir. Uluslar arası ticaret ve uluslar arası taşımacılık alanlarında beklenen ekonomik gelişime destek amaçlı yeni bölümlerin açılması ve bu sektörlere yönelik sertifika programlarının oluşturulması öncelikle ele alınan konulardır.

Üniversite tercihi yapacak gençlerimizi Toros Üniversitesi'ne çağırıyorum. Aradığınız üstün kaliteli, yaşamın içinde yer alan, sanayi ve ekonomi ile iç içe eğitim ve deneyimi barındıran yüksek öğrenimi; başarıyı, yaratıcılığı destekleyen, "öğrenmeyi öğreten" aydınlık üniversite ortamını Toros Üniversitesi'nde bulacağınıza söz veriyoruz.

Prof. Dr. D. Tayyar Şen

Rektör


Çağ Üniversitesi

 

Çağ Üniversitesi, anaokuldan, ilköğretime, kolejden üniversiteye kadar 24 yılı aşkın köklü, dinamik, çağdaş, engin bir eğitim-öğretim deneyimine sahip bulunan Bayboğan Eğitim Vakfı tarafından 1997 yılında kurulmuştur. Bilimsel, eğitsel, kültürel ve sportif alanlarda her türlü zenginliğe kaynaklık etmekte ve bu yönde çağa uygun açılımlarda bulunmaktadır. Üniversitemiz, ülkemiz ve uluslararası platformda Atatürkçü düşünce doğrultusunda, evrensel değerleri taşıyan, küresel anlamda geniş vizyonlu, özgür düşünce ve yaratıcılığa önem veren, İngilizce ve ikinci bir yabancı dil bilen, teknolojik alt yapıya sahip üstün nitelikli genç beyinler kazandırmayı kendisine amaç edinmiş butik bir üniversitedir.

Öğrencisi, öğretim üyesi ve tüm mensupları ile bir bütün oluşturan Çağ Üniversitesi, yüksek düzeyli eğitim-öğretim verme tutkusu içinde olup, adına yakışır bir şekilde, çağdaş eğitim anlayışını esas alarak, gelişmiş batı üniversite standartlarından asla sapmaksızın ve ödün vermeksizin, bu amaca ulaşmak için hiçbir fedakarlıktan kaçınmamaktadır.

Çağ Üniversitesi, öğrencilere sadece bilgiye ulaşma ve onu kullanma yöntemleri veren, bir üniversite olmayıp, aynı zamanda sizleri yaşama hazırlayan bir yaşam okuludur. Bu bağlamda, eğitimin bir meslek bilinç ve becerisi dışında, insana neler kazandırabileceği, ders dışı faaliyetlerle ayrıntılı bir şekilde verilmeye çalışılmaktadır. Misyonu doğrultusunda, Ankara, İstanbul ve İzmir dışında kurulmuş olan tek vakıf üniversitesi olarak, ülkemizin her gün büyüyen genç ve dinamik nüfusuna, gerek ulusal gerekse uluslararası düzeyde üne sahip akademik kadrosu ile Amerika ve Avrupa'nın tanınmış üniversiteleri ile işbirliği içinde, üst düzeyde eğitim olanağı sağlamaktadır.

Geçmiş çağlarda, Anadolu'da ilk üniversite kurulan kenti olma özelliğini taşıyan, bir bölgede, ilk üniversite olma geleneğini sürdüren Çağ Üniversitesi, Çukurova'nın doğal ve tarihi zenginliklerle bezenmiş bilim, kültür, sanat ve bölgeye has ticaret ve sanayi etkinlikleri ile bilimselliği birleştirerek, sizlerin ufkunuzu genişletecek ve dünyaya açılmanızı sağlayacaktır.

Sevgili gençler, Hepinize başarılar diliyorum.

Prof. Dr. H. Çetin BEDESTENCİ

Rektör
İLETİŞİM

Mersin Üniversitesi
Web:
www.mersin.edu.tr
Tel: 0 (324) 361 00 01


Toros Üniversitesi
Web:
www.toros.edu.t
Tel: 0 (324) 325 33 00


Çağ Üniversitesi
Web:
www.cag.edu.tr
Tel: 44 1 224